Regulamin

Informacje ogólne

§ 1.

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.Vollso.eu prowadzony jest przez spółkę pod firmą Diamond House (dalej: Sprzedającym) z siedzibą pod adresem: Kraków, ul.Szwai  16/8  (NIP: 62282096496 REGON:123061555 )

2. Transakcje odbywają sie w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, za pośrednictwem serwisu internetowego vollso.eu ,pomiędzy zamawiającym (dalej: Klientem), a Diamond House (sprzedający)

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: kontakt@vollso.eu

4. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. Warunkiem technicznym do korzystania z oferty Sprzedawcy jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wszelkie zmiany nie mogą dotyczyć zamówień, które Sprzedawca przyjął do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub

Zamówienia

§ 2. 

1. Zamówienia przyjmowane są 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

2. Zamówienia można składać przez koszyk zamówień i wypełnienie formularza zamówienia, podając wszystkie niezbędne dane do jego realizacji. 

3. Do obowiązków Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia należy wskazanie w formularzu zamówionych produktów oraz ich szczególnych właściwości, określonych indywidualnie przez Klienta oraz ich ilości, podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, wybór preferowanej formy płatności i formy dostawy oraz oświadczenie o zakończeniu zamówienia, które potwierdzi jego złożenie.

4. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą.

5. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (formularzu).

6. Klient wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego jego wypełnienia i podania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Po złożeniu zamówienia Klienta otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź na adres email podany w zamówieniu, która potwierdzi przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznaczać będzie, że zamówienie Klienta mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia, jego weryfikacji oraz anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.

9. Widoczne w serwisie vollso.eu produkty są jedynie wizualizacjami gotowych wyrobów i mogą nieznacznie różnić się od nich.

Ceny towarów, płatność oraz dostawa

§ 3.  

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w ofercie sprzedaży podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) płatność przy odbiorze – wówczas należność pobierana jest przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę,

b) przedpłatę przelewem za całość zamówienia na konto Sprzedawcy (numer rachunku:88 1950 0001 2006 2066 9312 0001 )

4. Do każdego zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce „Cennik Dostawy” i ujęty na fakturze wraz z podatkiem VAT.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednia po dniu, w którym zostało złożone zamówienie przez Klienta w przypadku wysyłki towaru za pobraniem, a w przypadku formy przelewu, po jego wpłynięciu na rachunek Sprzedawcy.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.

Zwroty i reklamacje

§ 4.  

1. Towar zwracany musi być kompletny i nie uszkodzony.

2. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres Sprzedawcy podany w danych kontaktowych. Klient zwraca towar na własny koszt.

3. Zwrot ceny sprzedaży na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 5 dni roboczych w sposób wybrany przez klienta, tj. na podany rachunek bankowy Klienta, albo przekazem pocztowym. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru przez Klienta.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (podać nazwę i adres sprzedawcy).

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach realizacji przez Sprzedawcę świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (formularzu).